خبر فوری:
1399/06/17
290
به گزارش روابط عمومی
افتتاح آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
افتتاح آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
افتتاح آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
Powered by DorsaPortal