۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
صدور، تمديد، اصلاح، ابطال و لغو پروانه موسسات سلامت

عنوان و كد خدمت (1)

الكترونيكي يا غير الكترونيكي بودن خدمت

اطلاع رساني الكترونيكي(2)

الكترونيكي كردن خدمات دولتي

الكترونيكي كردن خدمات دولتي

درخواست خدمت(3)

ارائه خدمات الكترونيك به شهروندان(4)

صدور پروانه موسسات پزشكي16021013100

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

تمديد پروانه موسسات پزشكي16021013101

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

ابطال پروانه موسسات پزشكي بر اساس اعلام تعزيرات پزشكي16021013102

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

اصلاحات مورد بر اساس تقاضاي موسسه پزشكي16021013103

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

لغو بر اساس زمانبندي تعيين شده در قرار داد تاسيس به دليل عدم معرفي ملك و يا تاخير در ارائه مدارك لازم16021013104

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

صدور پروانه موسسات پزشكي16021013100

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
917
Powered by DorsaPortal