۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
نظارت و اعتبار بخشي موسسات سلامت

عنوان خدمت(1)

الكترونيكي يا غير الكترونيكي بودن خدمت

اطلاع رساني الكترونيكي(2)

الكترونيكي كردن خدمات دولتي

الكترونيكي كردن خدمات دولتي

درخواست خدمت(3)

ارائه خدمات الكترونيك به شهروندان(4)

نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور16031012100

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

نظارت بر حسن اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مراكز تابعه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور16041012101

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

بازديد هاي دوره اي و موردي از مراكز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخيصي و درماني 16021012102

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

رسيدگي و پاسخگويي به شكايات مردمي 16061012103

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

برگزاري سمينار ها و كارگاه هاي آموزشي كشوري جهت توانمند سازي ارزيابان كشوري18051012104

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

اجراء و مشاركت در طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي به منظور ارتقاء سلامت در سطح كشور16051012105

الكترونيكي

بلي

بلي

بلي

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
932
Powered by DorsaPortal