معرفی سرپرست نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس دکتر بویا رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی سید زین العابدین سجادی
سمت سرپرست نهاد رهبری دانشگاه
مدرک تحصیلی دکترای الهیات
شماره تماس -
پست الکترونیک seyed.zenolabdin@irshums.ac.ir
آدرس خیابان بلوچ - روبروی اورژانس خاتم (ص)
وقت ملاقات ----------

هدایت به بالای صفحه