معرفی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس دکتر خداداد اسدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی دکتر خداداد اسدی
سمت سرپرست معاونت درمان دانشگاه
مدرک تحصیلی هیئت علمی ، چشم پزشک
شماره تماس 05437232916
پست الکترونیک dr.asadi@irshums.ac.ir
آدرس خیابان بلوچ - روبروی اورژانس خاتم (ص)
وقت ملاقات روزهای کاری

هدایت به بالای صفحه