معرفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس دکتر نسترن حیدری خیاط سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی دکتر نسترن حیدری خیاط
سمت سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مدرک تحصیلی هیئت علمی، دکترای پرستاری
شماره تماس 05437210483
پست الکترونیک dr.khayat@irshums.ac.ir
آدرس خیابان الزهرا کوچه الزهرا 2
وقت ملاقات روزهای کاری

هدایت به بالای صفحه