معرفی دبیر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس دبیر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی سید علیرضا سجادی
سمت دبیر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه
مدرک تحصیلی فوق لیسانس علوم وصنایع غذایی
شماره تماس 05437213891
پست الکترونیک badvi@irshums.ac.ir
آدرس خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46 رو برو ساختمان دادگستری
وقت ملاقات روزهای سه شنبه

هدایت به بالای صفحه