۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
معاونت توسعه مديريت و منابع
مديريت منابع انساني
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت

سامانه نقل و انتقالات كاركنان 
مراجعه به سامانه 
   
 2   تحويل پرونده پرسنلي به واحد درخواست كننده فرآيند    
3
ثبت نام از متقاضيان انجام خدمت طرح 
 فرآيند مستندات 
 

صدور معافيت از طرح
فرآيند 
مستندات 
 
 5 صدور معرفي نامه در توزيع پزشكان 
فرآيند 
 مستندات  
 6 
 صدور گواهي پايان خدمات قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان فرآيند 
مستندات 
 
 7 صدور گواهي معافيت از خدمت قانون پزشكان و پيراپزشكان 
فرآيند 
مستندات 
 
 8 اجراي فرايند استخدام 
فرآيند 
مستندات 
 
 9 برگزاري آزمون استخدامي 
فرآيند 
مستندات 
 
10 
 صدور حكم استخدام رسمي آزمايشي فرآيند 
مستندات 
 
11
 صدور حكم استخدام رسمي قطعي فرآيند 
مستندات 
 
12
اخذ تاييديه تحصيلي 
فرآيند 
مستندات 
 
13
ارتقاء رتبه كاركنان 
فرآيند 
مستندات 
 
14 
صدور احكام ضريب افزايش سنواتي ساليانه 
فرآيند 
مستندات 
 
 15 صدور حكم حالت اشتغال جانبازان 
فرآيند 
مستندات 
 
 16 تائيد پست سازماني جهت تغيير عنوان كاركنان 
 فرآيند  مستندات  
17 
ماموريت بدون دريافت فوق العاده روزانه  
فرآيند  
 
 18
انتقال ( اعم از داخل يا خارج از استان )  
فرآيند 
مستندات  
19 
ماموريت آموزشي  
فرآيند 
مستندات  
20 
صدور حكم بازنشستگي  فرآيند  مستندات  
21 
بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور 
 فرآيند  مستندات  
 22 بازنشستگي پيش از موعد با سنوات ارفاقي 
فرآيند 
مستندات 
 
 23 انتقال كسور بازنشستگي كشوري به تامين اجتماعي 
فرآيند 
مستندات 
 
 24  برقراري حقوق ورثه بازنشستگان متوفي فرآيند 
مستندات 
 
 25
برقراري حقوق بازنشستگان و وراث و مشاغل سخت و زيان آور، از كار افتادگي،
نقل و انتقالات كسور بازنشستگي، برقراري حقوق پيش از موعد بازنشستگي
فرآيند 
مستندات 
 
26 
ارسال پرونده پرسنل متخلف به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري 
فرآيند 
مستندات 
 
27 
 دريافت برگ موارد اتهام از هيئت تخلفات اداري فرآيند 
مستندات 
 
 
 
مديريت تحول اداري
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت
 1 آموزش كاركنان  
مراجعه به سامانه  
   
 2 انتصاب و تغيير عنوان كاركنان 
فرآيند 
 مستندات  
3
انتخاب و انتصاب مديران فرآيند 
مستندات 
 
4
احتساب مدرك تحصيلي بالاتر 
 فرآيند مستندات 
 
5
 اجراي ارتقاء رتبه تا سطح عالي فرآيند 
مستندات 
 
  اجراي ارتقاء رتبه تا سطح خبره 
 فرآيند مستندات 
 
  اجراي ارتقاء رتبه تا سطح ارشد 
 فرآيند
 
  اجراي ارتقاء رتبه تا سطح پايه 
 فرآيند
 
  اجراي تخصيص پست به پزشكان متخصص 
 
 
 
 مديريت منابع فيزيكي و طرحهاي عمراني
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت
 1 احداث پروژه 
 فرآيند  مستندات  
2 نظارت پروژه 
 فرآيند  مستندات  

اجراي پروژه هاي ساختماني 
فرآيند 
مستندات 
 
4 بررسي و رسيدگي به صورت وضعيت مالي پروژه ها 
 فرآيند  مستندات  
5 انتخاب مشاور ذيصلاح 
فرآيند مستندات 
 
6
انجام بازديد هاي دوره اي 
فرآيند 
مستندات 
 
 7 انجام بازديدهاي دوره اي رندم چك 
 فرآيند مستندات 
 
  انعقاد قرارداد با پيمانكار 
فرآيند 
مستندات 
 
 
 مديريت امور پشتيباني و رفاهي
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت

برگزاري مناقصات و مزايدات 
فرايند 
   
 2        
3
       
 4        

       
 
 
مديريت امور مالي
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت
 1 فيش حقوقي بازنشستگان 
مراجعه به سامانه 
   
 2
فيش حقوقي كارمندان شاغل
مراجعه به سامانه 
   
3
 تأمين اعتبار و تعهدات  فرآيند مستندات 
 
4
پرداخت حقوق و عائله مندي بازنشستگان و وظيفه بگيران 
فرآيند 
مستندات 
 
5
معرفي اعضاي هيات علمي به بانك هاي عامل جهت دريافت وام مسكن 
فرآيند 
مستندات 
 
 6  معرفي پرسنل به بانك هاي عامل جهت دريافت وام فرآيند 
مستندات 
 
 
مديريت برنامه ريزي بودجه وپايش عملكرد
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت
 1 استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه     فرآيند
مستندات 
 
 2        
3
       
4
       
5
       
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/12
تعداد بازدید:
425
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal